Disclaimer

Deze website is een realisatie van de stad Antwerpen en Antwerpen Toerisme & Congres. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de bedrijfseenheid Actieve stad (Antwerpen Toerisme & Congres). We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Bij de samenstelling van deze website hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/rechthebbenden. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst, videofragmenten als beeldmateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met Antwerpen Toerisme & Congres, visit@stad.antwerpen.be

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat u dit laat weten via visit@stad.antwerpen.be. Ook voor suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten kan u terecht op dit adres.